Waarom een bedrijfsverzekering voor KMO’s, starters en freelancers zo belangrijk is?

Wat is een bedrijfsverzekering? Een bedrijfsverzekering of beroepsverzekering is een verzekeringscontract dat door een onderneming wordt gesloten in het kader van de uitoefening van haar activiteit. Het belangrijkste doel ervan is de onderneming te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van gebeurtenissen die een negatieve invloed kunnen hebben op de goede werking ervan.

Brochure Verzekeringen voor zelfstandigen? Welke verzekeringen zijn noodzakelijk en welke zijn dan weer aangewezen?

Zelfstandigen nemen meer risico’s dan particulieren en moeten bijgevolg bijzonder attent zijn om correct verzekerd te zijn. Met alle beslommeringen van hun activiteit om het hoofd hebben ze daar weinig tijd voor. De brochure “Verzekeringen voor zelfstandigen”, met aandacht voor minder voor de hand liggende verzekeringen, helpt bij deze zoektocht.   Brochure Verzekeringen voor zelfstandigen…