Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering. Wat is verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing? De objectieve verzekering in geval van brand of ontploffing is een verplichte verzekering voor exploitanten van plaatsen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek. Deze verzekering dekt de objectieve wettelijke aansprakelijkheid van…

Machinebreukverzekering

Elke onderneming die zich wil beschermen tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van machines maar die ook wil zorgen voor een goed beheer van haar financiën, heeft er belang bij om de machinebreukverzekering of kortweg verzekering tegen machinebreuk af te sluiten.   Wat is verzekerd in een machinebreukverzekering? Globaal gezien zijn alle onvoorziene en plotselinge…

Brandverzekering Handel en Ondernemingen

Uw bedrijfsgebouwen beschermen is eerder een noodzaak dan een verplichting. De verzekeraars bieden een volledig gamma van waarborgen aan, gaande van de klassieke brandrisico’s tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen is de brandverzekering onderneming éénvoudiger dan de klassieke brandpolissen. Wat dekt deze…