Hospicare KMO: de makkelijke hospitalisatieverzekering voor uw kmo

Een hospitalisatieverzekering die een uitgebreide bescherming biedt en weinig administratie meebrengt. Een oplossing op maat van uw kmo: goede bescherming, weinig administratie en geen keuzestress. Uw werknemer krijgt een stevige basisbescherming die u eenvoudig uitbreidt. Budget onder controle: in een eenpersoonskamer betalen uw werknemers de vrijstelling zelf. Zo blijven de kosten onder controle en ligt…

Beroepsaansprakelijkheid ICT – Computer en IT professionals

Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan u zich als ICT-professional zich beschermen tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die u zou kunnen begaan in het kader van uw beroepsactiviteit. Zo kan u het voortbestaan van uw onderneming veilig stellen wanneer er zich grote risico’s voordoen. De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat de verdedigingskosten, de schadevergoeding…

Verzekering voor handelaarsplaat – proefrittenplaten – beroepsplaat – en nationale plaat- Beroepsplaat vervangt huidige Proefrittenplaat!

Vanaf 1 januari 2021 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de commerciële kentekenplaten én introduceert de wetgever de nieuwe nationale plaat. De veranderingen in een notendop ​De twee huidige commerciële platen (proefritten- en handelaarsplaten), zullen vervangen worden door drie nieuwe commerciële platen en een nationale plaat. Voor elke plaat gelden specifieke toekenningsvoorwaarden en een afgelijnd toepassingsgebied. De…

Financier uw pensioen via uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier

Hebt u er al bij stilgestaan wat het voor u en uw gezin zou betekenen indien u geconfronteerd wordt met een belangrijke daling van uw inkomen? Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen biedt na pensionering geen garanties voor de voortzetting van uw huidige levensstandaard. Ook een langdurige arbeidsongeschiktheid of een plots overlijden kunnen zware gevolgen hebben,…