bouw-verzekeringen-voor-ondernemers-en-zelfstandigen-kmoverzekeringen.b

Arbeidsongevallenverzekering optie Ongevallen Privéleven

Arbeidsongevallenverzekering optie Ongevallen Privéleven Kijk verder dan het arbeidsongeval Na een ongeval in het privéleven komt de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet tussen. Tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid moet u echter wel het loon uitbetalen. Nadien ontvangt uw werknemer een uitkering via zijn ziekenfonds. Met de waarborg ‘Ongevallen Privéleven’ biedt u uw onderneming en uw personeel meer…

Vereenvoudigd tarief Arbeidsongevallen voor kleinhandels- en dienstverleningsondernemingen

Goed nieuws voor kleinhandels- en dienstverleningsondernemingen! Voor een groot aantal sectoren kunnen we een vereenvoudigd, voordelig forfaitaire premie arbeidsongevallenverzekering aanbieden. De lonen van het personeel moeten bijgevolg niet meer worden meegedeeld. Welke ondernemingen komen in aanmerking? Ondernemingen uit diverse sectoren die maximaal 4 “eenheden /equivalenten” tewerkstellen. Voorbeelden hiervan zijn Advocatenkantoor Aannemer particuliere woningen/appartements- of kantoorgebouwen…

Verplichte arbeidsongevallenverzekering: wie is verzekerd en wat is er juist verzekerd?

De Belgische arbeidsongevallenwetgeving bevat een vergoedingsregeling voor uw werknemers die slachtoffer worden van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk. Deze regeling is identiek voor elke werknemer en biedt een basisdekking, maar ze vergoedt niet noodzakelijk de werkelijke schade. Wie is verzekerd door een arbeidsongevallenverzekering? Algemeen principe: de arbeidsongevallenverzekering…