Financier uw pensioen via uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier

Hebt u er al bij stilgestaan wat het voor u en uw gezin zou betekenen indien u geconfronteerd wordt met een belangrijke daling van uw inkomen? Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen biedt na pensionering geen garanties voor de voortzetting van uw huidige levensstandaard. Ook een langdurige arbeidsongeschiktheid of een plots overlijden kunnen zware gevolgen hebben,…

Pensioenopbouw zelfstandigen? Wat is fiscaal gezien de voordeligste manier om een aanvullend pensioen op te bouwen?

Loontrekkende, zelfstandige, ambtenaar, volledige loopbaan of niet, al dan niet gehuwd, … Er zijn heel wat criteria die een rol spelen maar één ding is zeker: het wettelijk pensioen alleen volstaat niet om zijn levensstandaard aan te houden na het pensioen. Feiten In 2017 bedroeg een wettelijk basispensioen gemiddeld ongeveer 1100 euro bruto per maand.…