Zelfstandige, zo spaar je best voor je pensioen, een overzicht

Dat voor zelfstandigen het wettelijk pensioen ‘gene vette’ is en niet volstaat om later je levensstandaard te behouden, is een open deur intrappen. De overheid weet dat ook en voorziet voor zelfstandigen verschillende mogelijkheden om fiscaal voordelig een aanvullend pensioen op te bouwen. Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) is er voor elke zelfstandige Een zelfstandige kan…

Financier uw pensioen via uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier

Hebt u er al bij stilgestaan wat het voor u en uw gezin zou betekenen indien u geconfronteerd wordt met een belangrijke daling van uw inkomen? Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen biedt na pensionering geen garanties voor de voortzetting van uw huidige levensstandaard. Ook een langdurige arbeidsongeschiktheid of een plots overlijden kunnen zware gevolgen hebben,…