Waar en wanneer geldt de arbeidsongevallenverzekering?

Werknemers zijn overal ter wereld verzekerd als op het moment van het ongeval de Belgische arbeidsongevallenwetgeving van toepassing is of blijft volgens de internationale conventies. Een ongeval wordt pas erkend als arbeidsongeval als een plotseling voorval heeft geleid tot een letsel. Het ongeval moet tijdens het werk zijn gebeurd en het gevolg zijn van het uitgevoerde…

Wat dekt de arbeidsongevallenverzekering?

Zoals in de Arbeidsongevallenwet bepaald is, vergoedt deze verzekering: de kosten voor medische zorg, hospitalisatie, medicijnen, orthopedisch materiaal en protheses, een dagvergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid, een rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid, een rente bij overlijden die ook een vergoeding voor de uitvaart omvat.