Wat dekt de verzekering BA uitbating – beroepsaansprakelijkheid?

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken. Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan…